Obsah:

1. Akú veľkosť ventilátora potrebujem pre svoju miestnosť?
2. Môžem kúpiť stropný ventilátor v iných povrchových úpravách ako sú zobrazené v katalógu alebo na web stránke?
3. Môžem kúpiť iba lopatky stropného ventilátora?
4. Aký smer otáčania má mať ventilátor v zime/v lete?
5. Môže sa ventilátor rozbiehať veľmi pomaly a prečo je tomu tak?
6. Môže sa ventilátor kývať resp. mierne kmitať ? Ako môžem tomuto javu zabrániť? 
7. Čo zahŕňa záruka?
8. Môžem si inštalovať ventilátor sám?
9. Strop v miestnosti, kde chcem používať stropný ventilátor nie je vodorovný. Aké je maximálny sklon stropu v ktorom ešte môžem  inštalovať ventilátor?
10. Čo mám urobiť ak diaľkové riadenie nepracuje po jeho inštalácii?
11. Ako odstrániť hlučnosť stropného ventilátora?
12. Môžem použiť manuálny nástenný prepínač spolu s diaľkovým ovládaním?
13. Je možné použiť diaľkové ovládanie pre všetky ventilátory?
14. Ako správne vynulovať diaľkové ovládanie?
15. Koľko ventilátorov môžem riadiť nástenným ovládačom súčasne?
16. Koľko vodičov potrebujeme pre nástenný ovládač?
17. Môžem skracovať predlžovaciu tyč rezaním sám?
18. Môžem použiť spojitý regulátor (dimmer) pre riadenie rýchlosti ventilátora?

1. Akú veľkosť ventilátora potrebujem pre svoju miestnosť? 

  • priemer ventilátora do 122 cm pre miestnosti do veľkosti 20 m2
  • pre miestnosti medzi 20 m2 a 36 m2 odporúčame vetilátory s priemerom medzi 122 cm a 132 cm.
  • nad 132 cm priemer ventilátora pre miestnosti nad 36 m2

Väčšie miestnosti si môžu žiadať dva alebo aj viac kusov ventilátorov tak, aby bolo použitie ventilátorov účinné a optimálne.

2. Môžem kúpiť stropný ventilátor v iných povrchových úpravách ako sú zobrazené v katalógu alebo na web stránke?

 Nie, objednať je možné iba tie farby a povrchové úpravy ako sú zobrazené v katalógu resp. na web stránke.

3. Môžem kúpiť iba lopatky stropného ventilátora?

Nie, nepredávame lopatky samostatne. 

4. Aký smer otáčania má mať ventilátor v zime/v lete?

V smere hodinových ručičiek v zime a proti smeru hodinových ručičiek v lete. Nastavenie v zime umožní cirkuláciu teplého vzduchu, ktorý sa zhromažďuje v horných častiach miestnosti pri strope. Miešanie spôsobí zvýšenie tepelnej pohody o 2-3 stupne. Letné nastavenie zlepšuje pocit „ chladu“ dokonca až o osem stupňov.

5. Môže sa ventilátor rozbiehať veľmi pomaly a prečo je tomu tak?

Chybný  kondenzátor pri striedavých motoroch môže spôsobovať, že Váš stropný ventilátor sa bude rozbiehať pomaly.  Tento sa nachádza pod motorom, najčastejšie v kryte, ktorý zakrýva osvetlenie. Výmenu kondenzátora zverte nám, pokiaľ je Váš ventilátor v dvojročnej záruke, alebo poverte výmenou Vášho elektrotechnika.  

6. Môže sa ventilátor kývať resp. mierne kmitať ? Ako môžem tomuto javu zabrániť?  

Niekedy môžu byť malé rozdiely vo váhe lopatiek. Tie môžu niekedy spôsobiť drobné „knísanie“ ventilátora. Toto „knísanie“ treba eliminovať na minimum. Ubezpečte sa preto, že montážna konzola  je bezpečne pripevnená k stropu a „gumová“ tlmiaca guľa, ktorá je na konci tyče, je bezpečne zapadnutá v držiaku (na guli je malý pás - ryha, ktorá musí zapadnúť do držiaka gule).

Ubezpečte sa, že lopatky sú bezpečne pripevnené k motoru, skontrolujte skrutky, ktoré držia lopatky v držiaku lopatiek a skontrolujte, že sú dobre dotiahnuté. Zmerajte prípadne vzdialenosti špičiek lopatiek od stredu ventilátora. Nemali by sa líšiť viac ako 1 cm. Ich korekciu môžeme jemne nastaviť tak, že držíme lopatku v jednej ruke a motor v druhej ruke a jemne sa snažíme lopatku pootočiť v požadovanom smere, tak aby sme nastavili želanú vzdialenosť.  

7. Čo zahŕňa záruka?

Počas prvých dvoch rokov v zmysle platnej legislatívy v EU by ste mali priniesť nefunkčný ventilátor svojmu obchodníkovi, kde ste ho zakúpili, samozrejme s výnimkou svetelných zdrojov, mechanického poškodenia ventilátora alebo v prípade nesprávneho užívania. 

8. Môžem si inštalovať ventilátor sám?

Odporúčame, aby bol ventilátor nainštalovaný elektrikárom. 

9. Strop v miestnosti, kde chcem používať stropný ventilátor nie je vodorovný. Aké je maximálny sklon stropu v ktorom ešte môžem inštalovať ventilátor?

Veľa ventilátorov umožňuje inštaláciu na šikmý strop. Maximálny uhol sklonu je zadefinovaný v návode na obsluhu, ktorý nájdete na stránke ventilátora. Pri inštalácii sa uistite, že lopatky ventilátora sú najmenej 15 cm od stropu, resp. iných predmetov a prekážok v miestnosti.

10. Čo mám urobiť, ak diaľkové riadenie nepracuje po jeho inštalácii?

Ak diaľkové ovládanie nepracuje po jeho inštalácii, skontrolujte najskôr zapojenie a uistite sa, že na prijímači diaľkového ovládania je sieťové napätie a že batérie vysielača sú nabité. Ak inštalujete diaľkové ovládanie ako doplnok, skontrolujte polohu retiazkových vypínačov osvetlenia a rýchlosti otáčania. Vypínač osvetlenia musí byť v polohe „Zap“ a prepínač rýchlosti musí byť nastavený na najvyššie otáčky. Najčastejšou chybou počas inštalácie diaľkového ovládania býva nedostatočné spojenie, alebo zámena konektorov. 

11. Ako odstrániť hlučnosť stropného ventilátora?

Niekedy môže byť veľmi obtiažne presne vymedziť, čo hluk spôsobuje. V mnohých prípadoch sa Vám však môže podariť nájsť a eliminovať hluk v niekoľkých krokoch. Nové ventilátory často produkujú hluk, ktorý sa objaví pri spustení ventilátora, keď ložiská ešte nie sú premazané. Po krátkom chode sa ložiská premažú automaticky a hluk sa podstatne zníži. Zapnite preto ventilátor z času na čas na dlhšiu dobu (12-24 hodín), aby sa ložiská premazali, čo pomôže  eliminovať jeho hluk. 

Chýbajúce drobné časti ventilátora alebo nedotiahnuté skrutky na lopatkách, prípadne na svetelnej časti môžu spôsobovať hlučnosť, preto ich dotiahnite alebo ich ihneď nahraďte.  Ak to nepomôže, môžete skúsiť podložiť pod rezonujúce časti malé kúsky gumy, alebo podobného pružného materiálu, prípadne použiť pružné podložky. Ak sa Vám nepodarí hlučnosť eliminovať, kontaktujte nás.  Odporúčame Vám preventívne eliminovať hlučnosť ventilátora (a  predísť tak aj problémom s motorom) tak, že pravidelne dotiahnete všetky viditeľné skrutky a matice a vizuálne skontrolujete prípadné znaky poškodenia.   

12. Môžem použiť manuálny nástenný prepínač spolu s diaľkovým ovládaním?

Nie, nemôžete použiť obe riadenia. Musíte si zvoliť jeden alebo druhý spôsob.

13. Je možné použiť diaľkové ovládanie pre všetky ventilátory?

Väčšina ventilátorov, ktoré v našom obchode ponúkame, má možnosť riadenia diaľkovým ovládačom. Pre viac informácií si prosím prečítajte časť "technické informácie" na produktovej stránke ventilátora. 

14. Ako správne vynulovať diaľkové ovládanie?

Ak diaľkové ovládanie nepracuje správne, treba ho vynulovať. Tento postup je univerzálny pre všetky druhy diaľkových ovládaní. Prepnite prepínač rýchlosti ventilátora na najvyššiu rýchlosť a prepínač osvetlenia do polohy „ Zap.“ (oboje pomocou retiazkových prepínačov na ventilátore). Spustite ventilátor na približne 1 minútu a potom ho na rovnakú dobu kompletne vypnite. Následne po uplynutí približne minúty pripojte napájanie a na diaľkovom ovládači stlačte „1“.  

15. Koľko ventilátorov môžem riadiť nástenným ovládačom súčasne?

Jediným nástenným ovládačom rýchlosti môžete súčasne riadiť až 5 stropných ventilátorov. Ak používate aj prepínač osvetlenia, je nutné dbať na to, aby nedošlo k preťaženiu tohto vypínača a preto treba kontrolovať celkovú záťaž. Odporúčame preto použiť pre každý ventilátor zapínanie osvetlenia oddelene.

16. Koľko vodičov potrebujeme pre nástenný ovládač? 

Pre nástenný ovládač s ovládaním rýchlosti a osvetlenia potrebujete trojvodičové zapojenie. Nástenný ovládač, ktorý riadi iba rýchlosti ventilátora, vystačí s dvojvodičovým zapojením.

17. Môžem skracovať predlžovaciu tyč rezaním sám?

Nie, neodporúčame skracovať tyč rezaním. Odporúčame vybrať vhodnú predlžovaciu tyč. Ponúkame viaceré veľkosti.

18. Môžem použiť spojitý regulátor (dimmer) pre riadenie rýchlosti ventilátora?

Nie, nemôžete použiť takýto regulátor (používa sa pre riadenie jasu žiaroviek) pre spojité riadenie rýchlosti ventilátora. Konštrukcia motora to neumožňuje. Stmievať môžete iba žiarovky so žeravenými vláknami. 

check Produkt pridaný k porovnaniu.